Το Yellow Brunch Cafe βρίσκεται στην πόλη του Ρεθύμνου. Είναι το νέο εγχείρημα τριών φίλων που θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δώσουν μια ξεχωριστή εμπειρία καφέ και φαγητού στην μικρή πόλη.

Αυτό που ξεχωρίζει το Yellow είναι η εξειδίκευση που υπάρχει στον κάθε τομέα (καφέ, φαγητού, delivery) και το ευχάριστο περιβάλλον που ανεβάζει τη διάθεση.

Το σύμβολο του λογοτύπου είναι εμπνευσμένο από τους τρεις φίλους, οι οποίοι αποτυπώνονται ως stick figures και είναι η ψυχή της επιχείρησης. Σε συνδυασμό με την τυπογραφία μας, PF Handbook Pro που η λέξη yellow γράφεται με συνδυασμό ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων (επιθυμία των πελατών) έχουμε ένα όμορφο λογοτυπημένο όνομα να συνοδεύει το σύμβολο μας και να επεκτείνουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας στις εφαρμογές.

Το χαρακτηριστικό μοτίβο με τα ανθρωπάκια stick figures θέλει να περάσει το μήνυμα ότι όλοι είμαστε μια παρέα και οι "τρεις φίλοι" δηλαδή το yellow, θέλει να πιάσουμε όλοι τα χέρια, να χορέψουμε και να περάσουμε κάλα.

Η εικονογράφηση βασίστηκε στο vintage στιλ rubber-hose και θέλησε να ενισχύσει την ταυτότητα περνώντας μηνύματα και παροτρύνοντας τον πελάτη να δοκιμάσει πιάτα και ροφήματα με τις ιδιαίτερες εκφράσεις και "γκριμάτσες" που έχουν.

Τα χρώματα του yellow είναι πολλά. Λόγο του ονόματος, είναι εύκολο ο πελάτης να ταυτίσει την επιχείρηση με τα χρώματα, επομένως εμπλουτίσαμε την παλέτα μας, για τις διάφορες κατηγορίες φαγητών και ροφημάτων αλλά και πόστων και εκδηλώσεων, έτσι ώστε να κατατοπίζεται εύκολα ο αναγνώστης.


Yellow Brunch Cafe is located in the city of Rethymnon. It is the new venture of three friends who wanted to join forces and provide a special coffee and food experience.

What sets Yellow apart is the expertise that exists in each field (coffee, food, delivery) and the warm, welcoming environment.

The logo symbol is inspired by the three friends, who are depicted as stick figures and are the soul of the business. In combination with our typography, PF Handbook Pro where the word yellow is written with a combination of Greek and Latin characters (customers' choise) to accompany our symbol and extend our ways of communication.

The characteristic pattern with stick figures wants to convey the message that we are all in this together and the "three friends" i.e. yellow, wants us all to hold hands, dance and have fun.

The illustration was based on the vintage rubber-hose style and wanted to reinforce the identity by communicating messages and encourage customers to try dishes and beverages with the particular expressions they have.

We have an extended color pallette. The reason for the name, it is easy iidentify the business with the colors in general, so colors were added for the various categories of food, drinks and events, so that the reader can identify with ease.


CREDITS
Photography: George Kanakis, Astrinos Alexakis
Back to Top